De KED

De extractie is n van de paradepaardjes of kunststukjes van RED. Het doel van de extractie van een slachtoffer uit een wagen is de gekwetste uit dit voertuig te halen met dezelfde letsels als waarmee hij nog in het voertuig zat. Meer bepaald wordt bijzondere aandacht geschonken aan de fixatie van de wervelkolom en van het hoofd, omdat bij letsels op die plaatsen door een onvoorzichtige extractie of verplaatsing verschuivingen kunnen optreden die zenuwen uitrekken of scheuren, met verlamming als gevolg. Deze verlamming kan voorkomen worden door het slachtoffer uit het voertuig te halen met de wervelkolom gefixeerd in een ideale positie. Met dit doel voor ogen gebruiken we zoals de FIA het voorschrijft de KED, Kendrick Extrication Device. De KED wordt aangelegd bij het slachtoffer terwijl hij* nog in de wagen zit.

Achterkant KED
De achterkant van de KED.
Klik hier voor een duidelijker beeld.

Voorkant KED

De voorkant van de KED. Dit is de kant die tegen de rug van het slachtoffer geplaatst wordt.

Kussen

Bij de KED hoort ook een kussentje dat achter het hoofd van het slachtoffer geschoven wordt.

kussen dubbel

Dit kussentje kan desgewenst dubbel geplooid of enkel aangebracht worden.

Kin- en voorhoofdsbandje

Deze fixatiebandjes dienen om het hoofd van het slachtoffer te fixeren tegen de KED. Ze worden kruiselings aangelegd n over het voorhoofd en n over de kin.

Velcro fixatiebanden

Velcro-banden om de armen en de knien te fixeren.

Transporttas

Het geheel wordt bewaard en vervoerd in deze tas.


*Uiteraard is het de bedoeling dat, wanneer in de tekst het woord 'hij' gebruikt wordt, 'zij' eveneens van toepassing is, tenzij uit de context anders zou blijken.