De halskraag

Een halskraag is een onmisbaar element in de hulpverlening bij gemotoriseerde sporten. In principe moet, na een majeure crash, elke piloot een halskraag om krijgen. Hier gaan we wat dieper in op de soorten, indicaties en functies van halskragen.

1. Soorten

Je vindt halskragen in alle soorten, van rigied, semirigied tot zacht. De enige halskraag waar we bij RED genoegen mee nemen is de rigiede halskraag die dan bovendien nog:

-goed de kin omvat
-uitgebreid steun neemt op het sternum, het achterhoofd en de rug.


halskraag

Bovendien geven we bij RED de voorkeur aan verstelbare halskragen.

2. Functies van de halskraag

Een halskraag moet, in geval van een breuk van de halswervelkolom, de beweging van de nek zoveel mogelijk beperken en zo het ruggemerg beschermen. Schade aan het ruggemerg leidt tot verlamming die vrijwel steeds onomkeerbaar is.

Indien er reeds een verlamming bestaat, zal de halskraag een verergering proberen te voorkomen.
In alle gevallen biedt de halskraag een stabiliserend en dus pijnstillend effect.

3. Gebruik van de halskraag

We kunnen het gebruik van de halskraag onderverdelen in vijf stappen:

-Stabiliseren van het hoofd.
-De neutrale positie.
-Het meten van de nek.
-Kiezen, monteren en instellen van de halskraag.
-Aanleggen van de halskraag.

Stabiliseren van het hoofd

Het aanleggen van een halskraag gebeurt door minimum twee personen. De ene stabiliseert het hoofd, de andere legt de halskraag aan.
Stabiliseren van het hoofd kan op twee manieren:
-langs voor: de duimen op de jukbeenderen, de vingers gespreid op het achterhoofd.
-langs achter (door RED minder gebruikt om ruimtelijke redenen): de vingers spreiden langs beide zijkanten van het hoofd.

 

hoofd stabiliseren

 

Indien het slachtoffer de helm nog op heeft, kan men, in afwachting van de helmafname, de duimen op het kaakbeen zetten en de vingers onder de helm op het achterhoofd plaatsen.

 

hoofd stabiliseren

 

 

terug

Neutrale positie

Het hoofd moet vastgehouden worden in neutrale positie. Dit betekent: de lijn die de buitenste ooghoek met de bovenste inplanting van het oor verbindt en de lengteas van het lichaam, moeten een hoek maken van 90°. Of simpeler gezegd: het slachtoffer kijkt recht voor zich.

neutrale positie

terug

Meten van de nek

Het meten van de nek gebeurt met de eenvoudigste instrumenten die we bij ons hebben: onze vingers. We meten de afstand tussen de schoudertop en de onderkant van de kin.

 

terug

Kiezen, monteren en instellen van de halskraag

Bij het instellen meten we opnieuw met de vingers, maar deze keer op de halskraag. De meeste halskragen hebben een merkpunt (hier een rode bol, die ook de instelling weergeeft). Dit merkpunt komt overeen met de hoogte van de kin. Vergeet de slotjes niet vast te zetten (juist naast rode bol).

 

terug

Aanleggen van de halskraag

Bij het aanleggen van de halskraag wordt eerst het kinstuk volledig en centraal onder de kin geplaatst en vervolgens het achterste stuk rond de hals gedraaid en vastgemaakt. De nek is nu gestabiliseerd in neutrale positie.

halskraag aangelegd

terug