Checklist ambulances

Aangezien RED op rally’s de eindverantwoordelijkheid heeft op medisch vlak, gebeurt bij het begin van het evenement een controle van de ambulance. RED gebruikt hiervoor de Europese normen (1789 en 1835). Verwacht wordt dat de organisator minimum ambulances voorziet van het type B.

Afmetingen:

-De bestuurdersruimte en de verzorgingscel moeten van elkaar gescheiden zijn door een scheidingswand met daarin een of meerder raampjes.

-De verzorgingscel moet minimaal een hoogte hebben van 1.60 meter en een breedte van 1.40 meter. Er moet tevens tussen de brancard en de scheidingswand een afstand zijn van meer dan 0.50 meter, m.a.w. het moet voor de arts of verpleegkundige min of meer mogelijk zijn om recht te staan naast en achter de patiŽnt.

Medisch materiaal:

-Schepbrancard
-Vacuummatras
-Een set spalken
-Een set harde halskragen

-Een ruime zuurstofvoorraad zowel vast als mobiel
-Mobiel aspiratietoestel
-Oxymeter

-4 liter infuusoplossing
-Toebehoren voor infuusoplossing: trousses, naalden, pleisters, garrot,...

-Hartmonitor
-Draagbaar toestel voor ademhalingszorg (=’ambu’)
-Laryngoscoop en endotracheale tubes in verschillende maten

-Materiaal voor het ontsmetten en verbinden van wonden
-Handschoenen
-Naaldcontainer

Het spreekt voor zich dat geen van al deze materialen gedateerd mag zijn. Bij elektrische apparaten moeten de batterijen voldoende opgeladen zijn.


Al deze punten worden door de arts en de verpleegkundige gecontroleerd voor het begin van de wedstrijd.

Indien een ambulance niet voldoet wordt de coŲrdinerende ploeg hiervan verwittigd en komt de toestand ter plaatse bekijken.