Huishoudelijk reglement

In een organisatie waarin veel mensen samenwerken is er spijtig genoeg soms kans op strubbelingen. Daarom is er meer en meer een noodzaak tot een huishoudelijk reglement.

Kledij

Het dragen van de RED-kledij is verplicht. Wie geen eigen RED-kledij heeft, krijgt die in bruikleen. Gelieve er zorg voor te dragen en ze ĺs avonds na de dienst terug te geven.
Elkeen kent de RED-kledij: rode RED-T-shirt, rode RED-pull, rode RED-jas. Eigen blauwe jeansbroek. Schoeisel aangepast aan de weersomstandigheden.

RED-materiaal per KP-ploeg

urgentiekoffer met verbandmateriaal, hechtmateriaal, bloeddrukmeter, stethoscoop, thermische dekens,
infuusmateriaal en infuusvloeistoffen, ambu voor beademing, medicatietas met medicatie voor urgent ingrijpen, glucometer
zuurstofkoffer met zuurstoffles, zuurstofmaskers, intubatiemateriaal
monitor LifePak10 met defibrillator en externe pacemaker; saturatiemeter
KED (Kendrick Extrication Device), halskragen
branddeken
herkenbare kledij

RED-materiaal co÷rdinerende ploeg

herkenbare kledij urgentiekoffer met verbandmateriaal, hechtmateriaal, bloeddrukmeter, stethoscoop, thermische dekens,
infuusmateriaal en infuusvloeistoffen, ambu voor beademing, medicatietas met medicatie voor urgent ingrijpen, glucometer
zuurstofkoffer met zuurstoffles, zuurstofmaskers, intubatiemateriaal
saturatiemeter
monitor LifePak10 met defibrillator en externe pacemaker
beademingstoestel Oxylog 1000
aspiratietoestel
branddeken
KED (Kendrick Extrication Device), halskragen

Logistic car RED-200

reservemateriaal voor alle KP-ploegen
reserve monitor
spine-board met hoofdbescherming

Bereikbaarheid co÷rdinerende ploeg

Om de RED-co÷rdinatiewagen te bereiken: gsmĺs zie briefing
Elke medische communicatie valt binnen het beroepsgeheim. De gesprekken worden liefst kort en ad rem gehouden.
De radiocommunicatie van de organisatie dient niet om medische informatie door te geven, alleen voor praktische of organisatorische informatie.
De organisatie zorgt voor een radiocommunicatie voor elke ploeg, ook voor de logistieke wagen, dus in totaal 6 radioĺs.

Principes van RED in de rally

Aankomst op de KP:
begroeting van de KP-verantwoordelijke en de veiligheidschef
verwittigen van de RED-zero
inspectie van de ziekenwagen, nagaan conformiteit 100 van de ambulanciers

De medische ploeg staat aan de start van de KP op een plaats waar onmiddellijk uitrukken zonder belemmering mogelijk is. De medische ploeg staat bij voorkeur direct na de wagen van de KP-verantwoordelijke. Bij uitruk rijdt de medische ploeg direct na de KP-verantwoordelijke, er rijden nooit andere wagens tussen.

De wedstrijdleiding zorgt ervoor dat dit op een veilige manier gebeurt, ttz dat de wedstrijd gestaakt is.

Bij elke uitruk op de KP wordt RED-zero altijd door de KP-ploeg verwittigd (1░ maal) en bij aankomst op de ongevals- of ziekteplaats wordt deze direct teruggebeld (2░ maal) en op de hoogte wordt gesteld van het gebeuren, het eventueel aantal gewonden. Dit verwittigen (1░ en 2░ maal) gebeurt ook indien er niets bijzonders is of vastgesteld wordt.
RED-zero verwittigt de co÷rdinerende ploeg bij elke uitruk van een KP-ploeg en probeert ondertussen via de dispatch van de rally meer gegevens te verkrijgen.


Indien personen moeten worden afgevoerd, komt de co÷rdinerende ploeg alleszins ter plaatse. De KP-dokter leidt de medische cel, inclusief de ziekenwagendienst tot de co÷rdinerend geneesheer (LH) of de MUG komt.

De organisator zorgt ervoor dat de co÷rdinerende ploeg ALTIJD op de KP kan komen bij een incident en dat de aan de start staande wedstrijdwagens de doortocht niet hinderen.

Indien het nodig zou blijken dat de 100 of de MUG ter plaatse komt, neemt HL dit initiatief.
Hij is de enige contactpersoon met de dienst 100.
De organisatie zorgt zo nodig voor de mededeling van de RV-punten aan de ziekenwagens 100 en de MUG in het geval die opgeroepen worden.

Elke piloot Ún co-piloot waarvan de wedstrijdwagen op vertraagde wijze de KP heeft beŰindigd (behalve bij mechanische pech) wordt door de KP-ploeg of de co÷rdinerende ploeg gezien. Dit geldt ook voor de deelnemers die niet de KP zijn kunnen beŰindigen door een incident of accident (behalve mechanisch pech). De organisator zorgt ervoor dat de deelnemers hieromtrent gebrieft zijn.

De medische ploeg en de ziekenwagen van een KP stellen zich op vraag ter beschikking van het hulpcentrum 100.

Taak van RED-zero

RED-zero is de verbindingsman (liaison-officer) van RED met de organisatie en verblijft in of nabij de dispatch in het rallycentrum. Hij houdt nauwgezet een logboek bij van alle gevoerde telefoongesprekken. De gesprekken worden kort, bondig en efficiŰnt gehouden en met respect voor het medisch geheim.
RED-zero wordt verwittigd telkens als de KP-ploegen operationeel zijn, bij elke uitruk, ter plaatse komen en bij elke zich voordoende wijziging. Dit geldt ook voor de co÷rdinerende ploeg.
RED-zero verwittigt de co÷rdinerende ploeg bij elke uitruk van een KP-ploeg en geeft in tweede instantie zo adequaat mogelijk de toestand van zaken door, na raadpleging van de dispatch van de rally.

Taak van de co÷rdinerende ploeg

De co÷rdinerende ploeg leidt de medische dienst van de wedstrijd.
Hij is mobiel en bevindt zich nabij de op dat ogenblik meest kritische wedstrijddeel.
Hij begeeft zich bij incident steeds in de richting van het gebeurde en neemt er de leiding over.

De co÷rdinerende ploeg begeleidt zo nodig een ziekenwagen en regelt alle administratieve geplogenheden na ongeval.
De co÷rdinerend geneesheer is de woordvoerder van RED en neemt indien nodig een eindbeslissing. Hij is de enige contactpersoon met het Hulpcentrum 100.

Hulpcentrum 100

De co÷rdinerend geneesheer neemt ĺs morgens contact op met het HC 100 om te melden dat de medische dienst van de rally operationeel is. Zijn gsm wordt hierbij doorgegeven.
De co÷rdinerend geneesheer verwittigt het HC 100 bij elke afvoer van een patiŰnt met een ziekenwagen van de organisatie met de berichtgeving van de bestemming .
Het HC 100 kan advies geven zo deze bestemming moet gewijzigd worden.
Op het einde van de rally wordt de dienst 100 hierover eveneens verwittigd.
De co÷rdinerende geneesheer is de enig geldige contactpersoon van het rallygebeuren met het HC 100 en er wordt gevraagd dat dit vice versa ook zo is.

Ziekenhuizen

De ziekenwagens van de organisatie (RK) rijden naar de spoeddienst van het ziekenhuis van wacht

Het HC 100 kan deze bestemming wijzigen.

Ziekenwagens

De ziekenwagens, hun materiaal en de bemanning moeten conform 100 zijn. De checklisten van het ministerie worden hiervoor gebruikt (zie verder). De KP-ploegen zien de ziekenwagens, hun materiaal en de naamlijst van de opgegeven ambulanciers na voor de start van de wedstrijd, de co÷rdinerende ploeg doet dit met de reserveziekenwagen.

De ziekenwagendienst zorgt ervoor dat de ambulanciers de ligging van het Stedelijk Ziekenhuis in Roeselare kennen zonder omwegen te maken.
Ziekenwagens vervoeren geen patiŰnten zonder de co÷rdinerend geneesheer te verwittigen.
Wanneer de ambulanciers personen verzorgen, wordt gevraagd de medische dienst in te lichten over elke pathologie van een zekere belangrijkheid.

Taak van de logistic car RED-200

De logistieke wagen bevat twee personen met RED-ervaring in gemotoriseerde sporten.
Zij staan in voor de bevoorrading van de KP-ploegen, het aanbrengen van reservemateriaal en zij kunnen eventueel ook als reserve inspringen.
De logistic car wordt niet beschouwd als een interventievoertuig, begeeft zich evenwel bij een ernstig ongeval ook steeds naar de betroffen KP, maar blijft aan de start staan tot eventuele oproep door de co÷rdinerend geneesheer.
De organisator bezorgt deze logistic car eveneens een radiocommunicatie.
De co÷rdinerende ploeg is een autonome cel en behoeft in principe geen bevoorrading door de logistic car.

Medisch dossier

Voor elke verzorging (hoe banaal ook) en elke check-up wordt een medisch dossier gemaakt door de geneesheer van de ploeg.

Cartografie

De organisatie bezorgt tijdig een overzichtsplan van de hele rally aan de co÷rdinerende ploeg en voldoende duidelijke plannetjes voor elke KP-ploeg.
Bij de start van het evenement zullen de arts en de verpleegkundige de ambulance controleren. RED verwacht van de organisator een ambulance van het type B, volgens Europese Norm 1789 en 1835. Aan de hand van deze Europese Normen werd een beknopte checklist opgesteld die overlopen wordt tijdens de controle.

Checklist ambulance